Artxiboa laburpen hitzeka: eurpear parlamentua

Europako Parlamentuak “Xakea Eskoletan” programa onartu du

2012ko martxoaren 13an Europako Parlamentuak Estrasburgon,  “Xakea Eskoletan” Xakearen Europako Batasuneko  programa onartu du.

(leer en español)

Ekimenaren bultzatzaileetako batzuk: ezkerretik eskuinera: J. Montalto, J. Callewaert, S. Binev, G. Kasparov, S. Danailov eta H. Takkula.

50/2011 idatzizko adierazpena  Eurodiputatuen gehiengoak izenpetu du eta bertan Europako eskoletan xake ikasgaia sartzea  babesten da kontzentrazioa, pazientzia eta pertseberantzia sustatzen dituelako. Horrela, Xakea Eskoletan ekimena aurrera atera ahal izateko beharrezkoak diren diruak hornitzeko eskatzen dio Bruselari.

 Adierazpena:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES

Izenpetzaileak:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=PV&reference=20120315&secondRef=ANN-03&language=ES